03:57 +07 Thứ hai, 21/01/2019

Thành viên

Hình ảnh hoạt động

PGD: Tập huấn phần mềm MISA, EMIT, E-LEẢRNING

PGD: Tập huấn phần mềm MISA, EMIT, E-LEẢRNING

Đăng lúc: 17-07-2015 07:40:08 AM | Đã xem: 1161 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

THCS: Kết quả phân tích chất lượng thi vào THPT năm 2015

THCS: Kết quả phân tích chất lượng thi vào THPT năm 2015

Đăng lúc: 17-07-2015 07:35:48 AM | Đã xem: 1138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành
Đăng lúc: 31-12-2013 02:53:40 PM | Đã xem: 1215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành
Đăng lúc: 31-12-2013 02:46:36 PM | Đã xem: 1621 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành
THCS: Kết quả kiểm tra chất lượng kỳ I (xếp theo trường, khối, lớp)

THCS: Kết quả kiểm tra chất lượng kỳ I (xếp theo trường, khối, lớp)

Bản tổng hợp chi tiết kết quả kiểm tra chất lượng học kỳ I - Năm học: 2013 - 2014

Đăng lúc: 07-03-2012 02:39:19 PM | Đã xem: 1782 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Thông tin điều hành
KT&KĐ: Thông báo danh sách các đơn vị chưa đăng kí thi HSG tỉnh năm học 2011-2012

KT&KĐ: Thông báo danh sách các đơn vị chưa đăng kí thi HSG tỉnh năm học 2011-2012

Tính đến hết ngày 5/3/2012, các đơn vị sau đây chưa đăng ký (hoặc không đăng ký) thi HSG tỉnh năm học 2011-2012:

Đăng lúc: 07-03-2012 02:35:28 PM | Đã xem: 1135 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành
Đăng lúc: 07-03-2012 02:34:50 PM | Đã xem: 740 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành